Exness miễn phí qua đêm (Swap Free) với cặp XAUUSD, các trader đã biết chưa?
Đây là thông tin hoàn toàn chính xác! Trong suốt 1 tuần qua, cộng đồng trader Việt Nam và quốc tế đang hào hứng chia sẻ thông tin này!
Từ giờ, các trader hãy yên tâm giao dịch XAUUSD, mở lệnh bao lâu tuỳ ý mà không cần bận tâm đến mức phí qua đêm (swap) nữa nhé!
Các tài khoản Tiêu chuẩn: https://bit.ly/2I40MvP
Các tài khoản Chuyên nghiệp: https://bit.ly/3jAY7Yj