VẠN SỰ... KIỂU MỚI

Đổi mới hay thụt lùi?
         Thấy thằng cháu đích tôn được mẹ kèm cách đánh vần “kiểu mới”, ông nội phàn nàn:
- Chị kèm cháu tôi đánh vần kiểu gì mà nghe như thầy cúng khấn ma thế?
        Mẹ thằng bé thưa:
- Dạ! Con kèm cháu đánh vần kiểu mới, theo chương trình của sách “Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục” ạ!
         Ông nội cáu tiết, lớn tiếng hỏi:
- Hừ…! Kiểu mới à? Kiểu mới, công nghệ cái con khỉ gì? Họ định dạy cháu tôi gọi bất cứ thứ gì ăn được là “cơm”, gọi bất cứ thứ gì uống được là “nước”, gọi bụi rậm là “rừng”, gọi vũng nước đọng là "biển”,… chứ gì? Rồi ai có "chim", gọi là “quý thằng”; ai có "bướm", gọi là “quý con",… chứ không cần gọi “ông”, “bà”, “bố”, “mẹ”, “cô”, “dì”, “chú”, “cậu”,… gì nữa hết, phải không?

03. 09. 2018.
Bài: Nguyễn Vũ Cường.
Ảnh: Sưu tầm.