FPT PlayBox SỰ KIỆN MÙA HÈ BẤT TẬN TẠI VẠN HẠNH MALL