KIẾN THỨC - ĐÀO TẠO Tại Sao Các Newbie Thường Thua Lỗ Và Cho Rằng Forex Ít Tiềm Năng ?

KHI NÀO CÓ LÃI (Tập 1)

Nhiều anh em khi mới bước vào thị trường cũng có tư tưởng giống như mình, muốn được có lãi ngay, nhanh chóng và khổng lồ. Nhưng rốt cuộc kết quả là gì các bạn, thua lỗ, thua lỗ và cháy tài khoản. Mỗi lần dính sl là 1 lần đau khổ, nhiều trader lựa chọn việc dừng bước, và tự nhủ với bản thân rằng trader là nghề không hợp với mình. Chả có gì hợp với bạn trên đời này đâu, chỉ là chúng ta thích nghi thế nào để hợp với nó thôi. Nếu giao dịch đủ lâu, và luôn học từ những thất bại các bạn sẽ thay đổi được vị thế của mình sang các giai đoạn khác nhau :
-Lỗ nhiều sang lỗ ít
-Lỗ ít sang huề vốn
-Huề vốn sang lãi ít
-Lãi ít sang lãi đều.

Các bạn đoán xem các bạn đang ở giai đoạn nào. Khi các bạn bước vào giai đoạn 1, các bạn lo sợ khi nhìn thấy tiền bị âm, các bạn sợ mất vốn, khi tiền đang xanh, thì các bạn sợ giá quay đầu, Đỏ cũng sợ, xanh càng sợ hơn. Cái nào cũng sợ thì bạn nên thua lỗ cho quen đi, bạn chưa xứng đáng để có được lợi nhuận vào lúc này. Đến khi thua lỗ quá nhiều rồi, mà bạn vẫn còn sống sót trên thị trường và đủ kiên nhẫn để trade tiếp, bạn sẽ bước 1 chân vào giai đoạn tiếp theo. Đến khi bạn bình tâm khi thấy giá dính sl, và phân tích được tại sao, thì mình tin chắc, bạn đã sang giai đoạn 2. Giai đoạn của sự kiềm chế và tâm lý vững vàng.
#Chiasenewbie. #kienthuc #phanbien
Chúc các bạn 1 ngày giao dịch hiệu quả.
Happy Trading !