PTKT (Chuyên Gia Ngoài) Các mức quan trọng cần chú ý cho các cặp tiền chính

Đỗ Duy Đạt

Đỗ Duy Đạt

Currency Analyst 
15/06/2020

Đây là các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng cần lưu ý trong ngày đối với các cặp tiền chính: EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD

EUR/USD - Đã hình thành một mô hình nến Bearish Harami trên biểu đồ Weekly. Kể từ năm 2016, sau khi một mô hình nến như vậy được hình thành, đồng Euro đã giảm 4 trong số 6 lần trong khoảng thời gian ba tuần sau đó. Một mức đóng nến Daily dưới 1.1192 sẽ xác nhận đồng Euro chuyển sang Bearish trong ngắn hạn.
Biểu đồ EUR/USD trên khung thời gian Daily
Biểu đồ EUR/USD trên khung thời gian Daily
 • Mức kháng cự 3: 1.1460, đỉnh ngày 10 tháng 3
 • Mức kháng cự 2: 1.1404, đỉnh ngày 11 tháng 6
 • Mức kháng cự 1: 1.1340, đỉnh ngày 12 tháng 6
Giá hiện tại: 1.1250
 • Mức hỗ trợ 1: 1.1213, đáy ngày 12 tháng 6
 • Mức hỗ trợ 2: 1.1163, đỉnh ngày 30 tháng 3
 • Mức hỗ trợ 3: 1.1129, đường MA 21 ngày
GBP/USD – Cặp này có vẻ sẽ đóng cửa dưới mức 1.2511, điều đó có nghĩa là sự đảo chiều sẽ được xác nhận.
Biểu đồ GBP/USD trên khung thời gian Daily
Biểu đồ GBP/USD trên khung thời gian Daily
 • Mức kháng cự 3: 1.2813, đỉnh ngày 10 tháng 6
 • Mức kháng cự 2: 1.2618, đường MA 233 ngày
 • Mức kháng cự 1: 1.2530, mức đỉnh trong ngày
Giá hiện tại: 1.2540
 • Mức hỗ trợ 1: 1.2440, đường MA 21 ngày
 • Mức hỗ trợ 2: 1.2410, đường MA 55 ngày
 • Mức hỗ trợ 3: 1.2076, đáy ngày 18 tháng 5
EUR/GBP - Cặp chéo này vẫn là “nạn nhân” của dòng vốn mua bán USD, nhưng mức đóng cửa ngày thứ Sáu cho thấy xu hướng Bullish có thể sẽ chiếm ưu thế.
Biểu đồ EUR/GBP trên khung thời gian Daily
Biểu đồ EUR/GBP trên khung thời gian Daily
 • Mức kháng cự 3: 0.9055, đỉnh ngày 29 tháng 5
 • Mức kháng cự 2: 0.9037, Pivot R2
 • Mức kháng cự 1: 0.9015, đỉnh ngày 11 tháng 6
Giá hiện tại: 0.8975
 • Mức hỗ trợ 1: 0.8947, đường MA 21 ngày
 • Mức hỗ trợ 2: 0.8864, đáy ngày 9 tháng 6
 • Mức hỗ trợ 3: 0.8838, đường MA 55 ngày
EUR/JPY - Không thể bứt phá đường MA 200 tuần; hỗ trợ chính ở mức 120.61, mức Fibo thoái lui 38.2% của đợt tăng giá từ ngày 7 tháng 5, hiện đang bị kiểm tra.
Biểu đồ EUR/JPY trên khung thời gian Daily
Biểu đồ EUR/JPY trên khung thời gian Daily
 • Mức kháng cự 3: 124.43, đỉnh ngày 5 tháng 6
 • Mức kháng cự 2: 122.61, đỉnh ngày 9 tháng 6
 • Mức kháng cự 1: 121.24, mức đỉnh trong ngày
Giá hiện tại: 120.75
 • Mức hỗ trợ 1: 120.26, đáy ngày 12 tháng 6
 • Mức hỗ trợ 2: 120.03, đường MA 21 ngày
 • Mức hỗ trợ 3: 118.04, đường MA 55 ngày
USD/JPY – Mô hình nến Bearish Engulfing trên khung thời gian Weekly cho thấy đáy của tháng 5 sẽ bị kiểm tra.
Biểu đồ USD/JPY trên khung thời gian Daily
Biểu đồ USD/JPY trên khung thời gian Daily
 • Mức kháng cự 3: 108.54, đỉnh ngày 9 tháng 6
 • Mức kháng cự 2: 107.85, đường MA 21 ngày
 • Mức kháng cự 1: 107.63, đường MA 55 ngày
Giá hiện tại: 107.30
 • Mức hỗ trợ 1: 106.58, đáy ngày 11 tháng 6
 • Mức hỗ trợ 2: 106.45, cạnh dưới của đáy mây Ichimoku
 • Mức hỗ trợ 3: 105.99, đáy ngày 6-7 tháng 5
AUD/USD - Các chỉ báo động lượng trên khung thời gian Weekly đổi chiều giảm và một mức đóng cửa dưới 0.6810 có thể thúc đẩy phe bán.
Biểu đồ AUD/USD trên khung thời gian Daily
Biểu đồ AUD/USD trên khung thời gian Daily
 • Mức kháng cự 3: 0.7082, đỉnh ngày 19 tháng 7 năm 2019
 • Mức kháng cự 2: 0.7041, đỉnh ngày 9 tháng 6
 • Mức kháng cự 1: 0.6846, đỉnh trong ngày
Giá hiện tại: 0.6810
 • Mức hỗ trợ 1: 0.6775, đáy ngày 2 tháng 6 thấp
 • Mức hỗ trợ 2: 0.677, đường MA 21 ngày
 • Mức hỗ trợ 3: 0.6737, Pivot S2
Vassilis Karamanis, Bloomberg