Phân tích kỹ thuật: Vàng có thể sẽ tiến đến mốc 1800$ sau khi break out.

Giá vàng đang tạo mô hình cờ trong xu hướng tăng. Gần đây giá đã chạm vào vùng hỗ trợ (đường màu xanh) và đường Wizz(*) số 6. Liệu giá vàng có thể tạo một bước đột phá tăng?

Phân tích kỹ thuật: Vàng có thể sẽ tiến đến mốc 1800$ sau khi break out.
Phân tích kỹ thuật Vàng theo đồ thị ngày. Nguồn: FXEmpire
Phân tích kỹ thuật Vàng theo đồ thị ngày. Nguồn: FXEmpire
XAU/USD sẽ cần phá vỡ đường kháng cự (màu da cam) trước khi xu hướng tăng được xác nhận rõ ràng (vùng dấu tick màu xanh). Mô hình tiếp diễn (mũi tên màu xanh) sẽ giúp xác nhận sự đột phá. Mục tiêu sẽ là vùng giá từ 1800$ – 1820$. Nếu bứt phá thất bại (breakout failure) thì giá sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ đầu tiên. Một bước giá phá qua vùng hỗ trợ (mũi tên màu cam), sẽ vi phạm mô hình và quan điểm bullish.
Phân tích kỹ thuật Vàng theo đồ thị ngày. Nguồn: FXEmpire
Phân tích kỹ thuật Vàng theo đồ thị ngày. Nguồn: FXEmpire
(*)Wizz: Là một chỉ báo được tạo phát triển dựa trên chỉ báo Fibonnaci, dùng xác định các vùng giá mục tiêu.
Chris Svorcik, FXEmpire