Một triệu phú đã tiết kiệm 70% thu nhập của mình và nghỉ hưu ở tuổi 35:Tất cả chúng ta nên sống theo 6 nguyên tắc cơ bản