(Tiêu điểm) "EUR/USD sẽ tăng tới mức này trong năm nay!" - nhận định từ quỹ quản lý tài sản UBS.