[KIẾN THỨC NỀN TẢNG] Cổ phiếu là gì ?


Cổ phiếu
Cổ phiếu là gì?
Một cổ phiếu (equity, stock hoặc share) là một chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu của một phần vốn của một công ty. Điều này cho phép chủ sở hữu của cổ phiếu nhận được quyền lợi và nghĩa vụ đối với tài sản và lợi nhuận của công ty bằng với tỷ lệ số lượng cổ phiếu mà họ sở hữu.
Cổ phiếu được mua và bán chủ yếu trên các sàn giao dịch chứng khoán, mặc dù cũng có thể thực hiện mua bán trực tiếp giữa các cá nhân với nhau (giao dịch OTC). Cổ phiếu là thành phần quan trọng trong danh mục đầu tư của nhiều nhà đầu tư cá nhân. Các giao dịch này phải tuân thủ các quy định của chính phủ nhằm bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các hành vi gian lận. Trong lịch sử, cổ phiếu đạt được mức lợi nhuận vượt trội so với hầu hết các khoản đầu tư khác trong dài hạn Những khoản đầu tư này có thể được mua từ hầu hết các nhà môi giới chứng khoán hợp pháp nào. Đầu tư chứng khoán khác rất nhiều so với đầu tư bất động sản.
Cổ phiếu và công ty phát hành
Các công ty phát hành (bán) cổ phiếu để huy động vốn vận hành doanh nghiệp của họ. Người nắm giữ cổ phiếu (cổ đông) hiện đã mua một phần của công ty và, tùy thuộc vào loại cổ phần nắm giữ, có thể có quyền lợi và trách nhiệm đối với một phần tài sản và thu nhập của công ty. Nói cách khác, một cổ đông hiện là một trong những chủ sở hữu của công ty phát hành. Quyền sở hữu được xác định bởi số lượng cổ phiếu mà một người sở hữu so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ví dụ: nếu một công ty có 1.000 cổ phiếu đang lưu hành và một người sở hữu 100 cổ phiếu, người đó sẽ sở hữu quyền lợi và trách nhiệm đối với 10% tài sản và thu nhập của công ty.
Các công ty là một loại hình tổ chức đặc biệt vì luật pháp coi họ là pháp nhân. Nói cách khác, các công ty nộp thuế, có thể đi vay nợ, có thể sở hữu tài sản và có thể bị kiện, v.v ... Một công ty là một pháp nhân độc lập có nghĩa là công ty sở hữu tài sản riêng của mình. Một văn phòng công ty đầy đủ ghế và bàn thuộc về công ty, và không thuộc về các cổ đông. Sự khác biệt này rất quan trọng vì tài sản của công ty được tách biệt hợp pháp với tài sản của các cổ đông, điều này giới hạn trách nhiệm của cả tập đoàn và cổ đông. Nếu công ty phá sản, một thẩm phán có thể ra lệnh cho công ty bán tất cả tài sản của mình để trả nợ - nhưng tài sản cá nhân của bạn không gặp rủi ro. Tòa án thậm chí không thể buộc bạn bán cổ phần của mình, mặc dù giá trị cổ phiếu của chúng sẽ giảm mạnh. Tương tự như vậy, nếu cá nhân một cổ đông lớn bị phá sản, cô ấy không thể bán tài sản của công ty để trả cho các chủ nợ của mình.
Cổ đông và quyền sở hữu
Những gì cổ đông thực sự sở hữu là cổ phiếu do công ty phát hành; và công ty sở hữu tài sản mà nó nắm giữ. Vì vậy, nếu bạn sở hữu 33% cổ phần của một công ty, việc nói rằng bạn sở hữu một phần ba công ty đó là không chính xác; thay vào đó, chính xác là bạn đang sở hữu một phần ba cổ phần của công ty. Các cổ đông không thể làm như họ muốn với một công ty như với tài sản của nó. Một cổ đông không thể ra đi dù chỉ với một chiếc ghế vì tập đoàn sở hữu chiếc ghế đó chứ không phải cổ đông. Điều này được gọi là sự tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền kiểm soát.
Sở hữu cổ phiếu cho bạn quyền bỏ phiếu trong các cuộc họp cổ đông, nhận cổ tức (là lợi nhuận của công ty) nếu chúng được phân phối, và nó cho bạn quyền bán cổ phần của mình cho người khác. Nếu bạn sở hữu đa số cổ phần, quyền biểu quyết của bạn tăng lên và bạn có thể gián tiếp kiểm soát hướng đi của công ty bằng cách bổ nhiệm Hội đồng quản trị. Điều này trở nên rõ ràng nhất khi một công ty mua một công ty khác: công ty mua lại không mất công đi mua tòa nhà, bàn ghế, nhân viên; Nó mua tất cả các cổ phiếu của công ty kia. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tăng giá trị của tập đoàn và thường làm như vậy bằng cách thuê các nhà quản lý chuyên nghiệp hoặc có kinh nghiệm, chẳng hạn như CEO.
Đối với hầu hết các cổ đông phổ thông, việc không thể quản lý công ty không phải là một vấn đề lớn. Tầm quan trọng của việc trở thành cổ đông là bạn được hưởng một phần lợi nhuận của công ty, như chúng ta sẽ thấy, là nền tảng của giá trị cổ phiếu. Bạn sở hữu càng nhiều cổ phần, phần lợi nhuận bạn nhận được càng lớn. Tuy nhiên, có nhiều cổ phiếu không trả cổ tức, và thay vào đó tái đầu tư lợi nhuận để phát triển công ty. Tuy nhiên, phần thu nhập được giữ lại vẫn có thể được phản ánh trong giá trị của một cổ phiếu.
Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi
Có hai loại cổ phiếu chính: phổ thông và ưu đãi. Cổ phiếu phổ thông thường cho phép chủ sở hữu bỏ phiếu tại các cuộc họp cổ đông và nhận bất kỳ khoản cổ tức nào được trả bởi công ty. Các cổ đông ưu tiên thường không có quyền biểu quyết, mặc dù họ có quyền lợi cao hơn về tài sản và thu nhập so với các cổ đông phổ thông. Ví dụ: chủ sở hữu cổ phiếu ưu đãi nhận cổ tức trước các cổ đông phổ thông, được trả một mức cổ tức cổ định mỗi kì và được ưu tiên thanh toán trong trường hợp công ty phá sản và bị thanh lý.
Các công ty có thể phát hành cổ phiếu mới bất cứ khi nào có nhu cầu tăng thêm tiền mặt. Quá trình này làm loãng quyền sở hữu và quyền lợi của các cổ đông hiện tại (trong điều kiện họ không mua thêm cổ phiếu mới). Các công ty cũng có thể tham gia vào việc mua lại cổ phiếu (cổ phiếu quỹ), điều này sẽ có lợi cho các cổ đông hiện hữu vì điều đó sẽ khiến cổ phiếu của họ tăng giá trị.
Cổ phiếu và trái phiếu
Cổ phiếu được phát hành bởi các công ty để tăng vốn, thanh toán các khoản nợ, phát triển kinh doanh hoặc thực hiện các dự án mới. Có sự khác biệt lớn giữa việc ai đó mua cổ phiếu trực tiếp từ công ty khi công ty phát hành lần đầu ra chúng (trên thị trường sơ cấp) hay từ một cổ đông khác (trên thị trường thứ cấp). Khi công ty phát hành cổ phiếu, nó làm như vậy để đổi lấy tiền mà không có một cam kết hoàn trả.
Trái phiếu về cơ bản khác với cổ phiếu. Đầu tiên, trái chủ là chủ nợ của công ty, và được hưởng lãi cũng như hoàn trả nợ gốc. Các chủ nợ được ưu tiên pháp lý hơn các bên liên quan khác trong trường hợp công ty phá sản và buộc phải bán tài sản để trả nợ cho họ. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu thường là những người cuối cùng xếp hàng và thường không nhận được gì, hoặc chỉ là một phần rất nhỏ số vốn bỏ ra, trong trường hợp phá sản. Điều này ngụ ý rằng cổ phiếu là một khoản đầu tư rủi ro hơn so với trái phiếu.
Investopedia