Vàng: $ 1,994 là mức kháng cự chính


Vàng vẫn ở chế độ pullback với rào cản Fib chính ở mức 1.994 đô la vẫn còn nguyên. 
Kim loại màu vàng đã phục hồi hơn 100 đô la từ mức thấp gần đây là 1.862 đô la, tuy nhiên, một sự phục hồi tăng giá vẫn chưa được xác nhận là mức kháng cự ở mức 1.994 đô la.

Tổng quan về kỹ thuật, Xem Trong Group Zalo Forex 


Tổng quan cơ bản

DỰ BÁO ĐẶC BIỆT HÀNG TUẦN


Bạn quan tâm đến dự báo XAU / USD hàng tuần? Các chuyên gia của chúng tôi cập nhật hàng tuần để dự báo những động thái có thể có tiếp theo của cặp vàng-đô la. Tại đây, bạn có thể tìm thấy dự báo gần đây nhất của các chuyên gia thị trường của chúng tôi: 

Vàng: Các sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng của tuần tới cần theo dõi


GMT
Biến cố
Tập
Thực tế
Đoàn kết
Trước
THỨ HAI, NGÀY 17 THÁNG 8
20:00
$ -67,9 tỷ
$ -15,9 tỷ 
20:00
$ 113,0 tỷ
$ 118,1 tỷ 
THỨ BA, NGÀY 18 THÁNG 8
01:30
08:00
12:30
1,240 triệu
1.186 triệu
12:30
1.320 triệu
1,258 triệu 
12:30
17.3%
12:30
3.5% 
12:55
-3.4%
12:55
2.5%