Các mức kháng cự/ hỗ trợ giao dịch Forex & Hàng hóa cần theo dõi vào thứ Sáu

 EUR / USD - Cấp độ kỹ thuật
Hỗ trợ kháng cự
1.1805 1.1881
1.1759 1.1911
1.1683 1.1986
Mức giao dịch chính: 1.1835
 USD/JPY – Technical Leve
Hỗ trợ kháng cự
105.93 106.47
105.69 106.79
105.14 107.34
Mức giao dịch chính: 106,24
 GBP / USD -Cấp độ kỹ thuật
Hỗ trợ kháng cự
1.3237 1.3326
1.3195 1.3374
1.3105 1.3464
Mức giao dịch chính: 1.3284
 Cấp độ kỹ thuật VÀNG
Hỗ trợ kháng cự
1919.39 1944.21
1908.27 1957.9

1883.46 1982.72
Mức giao dịch chính: 1933,09
 WTI CRUDE OIL- Cấp độ kỹ thuật
Hỗ trợ kháng cự
40.64 42.01
39.84 42.57
38.47 43.94
Mức giao dịch chính: 41,21
Kiểm tra các tín hiệu ngoại hối miễn phí của chúng tôi
Theo dõi các sự kiện dự báo kinh tế hàng đầu trên vumkt.com
Theo dõi tôi trên Twitter.com @PhngVnV4